Hírek

Meghívó - Rendkívüli Közgyűlésre 2016.08.10.

Megosztás

Meghívó - Rendkívüli Közgyűlésre 2016.05.31.

Megosztás

Vidékfejlesztési Program ismertető

Tisztelt Érdeklődők!

Alábbiakban tekinthető meg a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése kapcsán a Miniszterelnökség munkatársa, Székely Rita által tartott előadás anyaga, melynek témája a Vidékfejlesztési Program ismertetője.

Dokumentumok:
Download this file (Vp aktualitásai Csorna 03_10.pdf)VP aktualitásai1780 Kb2016-03-23 14:29
Megosztás

Meghívó - Rendkívüli Közgyűlésre 2016.03.17.

Megosztás

Meghívó a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítéséhez kapcsolódó tervezési fórum és műhelynapokra

A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez kéri tagjai, valamint a helyi szereplők és a lakosság részvételét. Stratégiánk meghatározásának következő állomása az alábbi fórum és műhelynapok, melyekről részletes tájékoztatást a mellékelt meghívóban olvashatnak.

A mellékletek között megtalálhatóak még a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület intézkedés tervezetei és a HFS céljai.

Dokumentumok:
Download this file (jövőkép és célok RVE.doc)Jövőkép és célok52 Kb2016-03-02 14:26
Download this file (Meghívó a március 9 10 rendezvényre RVE.doc)Meghívó45 Kb2016-03-02 14:26
Download this file (intézkedések RVE.doc)Intézkedések118 Kb2016-03-02 14:27
Megosztás

Megjelent a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítést támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6/B fókuszterület: 26,9 milliárd Ft.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28. naptól 2018.03. hó 27. napig van lehetőség.

További információ a www.palyazat.gov.hu oldalon olvasható.

 
Megosztás

Megjelent az egyedi szennyvízkezelést támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től - 2018.04.16-ig lehetséges.

További információ a www.palyazat.gov.hu oldalon olvasható.

Megosztás

Megjelent az Ifjúsági programokat támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Ifjúsági programok támogatása” című (EFOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontja szerinti civil (főtevékenysége TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499) és egyházi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: (GFO kód: Egyéb szövetség 517; Egyéb egyesület 529; Egyéb alapítvány 569; Vallási tevékenységet végző szervezet 525; Bevett egyház 551; Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 552; Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 555; Egyházi szervezet technikai kód 559).

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 7-től 2018. március 7-ig folyamatosan lehetséges.

További információk a www.palyazat.gov.hu oldalon olvasható.

Megosztás

Megjelent a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Az intézkedés azon fejlesztési igényekre kíván reagálni, melyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumvezetőként helyi önkormányzatok a megyei jogú városok önkormányzatai kivételével, helyi önkormányzatok társulásai, helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek, egyházi jogi személyek és Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 41 410 millió Ft.

Bővebb információ itt olvasható:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57503

Megosztás

Monitoring adatszolgáltatás

Megjelent az  1/2016. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Bővebb információ az MVH honlapján olvasható:

https://www.mvh.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/1-2016-i-22-szamu-mvh-kozlemeny

Megosztás

Facebook

Hírlevél

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

© 2018
Copyright 2011. Free joomla templates |